ข่าว : โรงสีข้าวพระราชทาน สืบสานไทยทรงดำ น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยเรียงเกษตรกรรม

รายละเอียด  : โรงสีข้าวพระราชทาน สืบสานไทยทรงดำ น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยเรียงเกษตรกรรมผู้แจ้งข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ประกาศเมื่อ :