สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหารพัสดุรายเดือน
     
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหารพัสดุรายเดือน แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในรอบเดือน เมษายน 2563
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 12 มิถุนายน 2563