สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหารพัสดุรายเดือน
     
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหารพัสดุรายเดือน ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน แบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2564
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 07 มิถุนายน 2564