ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
     
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล ซอย 14 (ช่วง Sta.3+863.00 - Sta.4+018.00) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สัญญาจ้างเลขที่ 12/2563 ลว.23/09/2563
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 23 กันยายน 2563