ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
     
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ จ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโทบน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สัญญาจ้างเลขที่ 11/2563 ลว.23/09/2563
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 23 กันยายน 2563