ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
     
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ บริเวณตลาดสดเทศบาลตำบล กม.5 หมู่ที่ 7 จำนวน 6 จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สัญญาจ้างเลขที่ 9/2563 ลว.22/09/2563
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 22 กันยายน 2563