ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
     
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์สำนักงาน หมายเลขทะเบียน กข-8915 โดยวิธีเแพาะเจาะจง ใบสั่งจ้างเลขที่ 249/2563 ลว.22/09/2563
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 22 กันยายน 2563