ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
     
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพ่นสารเคมีชนิดหมอกควัน จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ใบสั่งจ้างเลขที่ 244/2563 ลว.11/09/2563
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 11 กันยายน 2563