ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
     
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-60-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ใบสั่งจ้างเลขที่ 238/2563 ลว.09/09/2563
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 09 กันยายน 2563