ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
     
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ จ้างเหมาถ่ายเอกสารแบบคัดกรองตรวจมะเร็งเต้านม จำนวน 650 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ใบสั่งจ้างเลขที่ 227/2563 ลว.24/08/2563
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 24 สิงหาคม 2563