รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
     
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ทะเบียนบันทึกข้อมูลการจัดทำสัญญา/ข้อตกลง
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 26 มิถุนายน 2563