แหล่งท่องเที่ยวเทศบาล
กิจกรรม : งานสืบสานประเพณีไทยทรงดำ

รายละเอียด :
    

               ไทยทรงดำชุมชนร่มไทร  ย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่ชุมชนนี้ เนื่องจากปี พ.ศ. 2593 ทางกรมชลประทานได้สร้างเขื่อนเพชรกันแม่น้ำเพชร ทำให้ลุ่มแม่น้ำเพชร ตอนล่าง เช่น บ้านทุ้งเฟื้อ บ้านวังตะโก ที่เป็นที่อยู่ที่ทำมาหากินของชาวไทยทรงดำ ทำนาไม่ได้ผล ขาดน้ำอุปโภคบริโภค เดือดร้อนอย่างหนัก กอรปกับในปี พ.ศ. 2505 กรมประชาสงเคราะห์ได้จัดสรรให้ที่ดินทำมาหากินในพื้นที่นิคมสร้างตนเอง 

               ไทยทรงดำ มีภาษาพูด ภาษาเขียนเป็นของตนเอง นับถือบรรพบุรุษ มีเสื้อผ้าการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว  และทุกวันที่  14  เมษายน  ของทุกปี ชาวไทยทรงดำชุมชนร่มไทรจะมีการจัดงาน เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี และเพื่อร่วมกันรักษาวัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยทรงดำ

 
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**