แหล่งท่องเที่ยวเทศบาล
กิจกรรม : พลับพลารับเสด็จกม.5
รายละเอียด :
    

พลับพลารับเสด็จกม.5 ตั้งอยู่บริเวณตลาดเทศบาลตำบล กม.5  ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2512  แต่เดิมสร้างจากไม้ไผ่ ซึ่งสร้างโดยความร่วมมือของราษฎณและนิคมสร้างตนเองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ต่อมาราษฎร์ได้เล็งเห็นความสำคัญและเพื่อเป็นอนุสรณ์ในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ได้เสด็จเยี่ยมพสกนิกรในเขตนิคม และยังทรงปลูกต้นพิกุลไว้ที่บริเวณพลับพลา ซึ่งได้เติบโตมาจนถึงปัจจุบัน นับว่าเป็นสิริมงคลต่อสถานที่นี้อย่างยิ่ง จึงได้มีการดำเนินการปรับปรุงสร้างเป็นพลับพลาถาวรมีลักษณะเป็นเสาไม้แก่นหลังคามุงกระเบื้อง ปัจจุบันพลับพลาเป็นสถานที่ที่ใช้ในการประกอบพิธีในวันสำคัญต่างๆ

 
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**